Societatea Română de Robotică Societatea de Robotică din România - Filiala Tîrgovişte
Acasă Activităţi Membri Statut Contact

ZAST 2017 - "Roboţi în acţiune" - ediţia a-X-a LIVE

Societatea de Robotică din România - Filiala Tîrgovişte s-a înfiinţat în anul 2006, având, încă de la început, 41 de membri fondatori.

Membrii societăţii sunt cadre didactice, de la preparatori, la profesori, doctori şi doctoranzi în diferite domenii ale ştiinţelor inginereşti.

Având în vedere caracterul multidisciplinar al Roboticii, în ansamblu, ca ştiinţă, trebuie subliniat faptul că toţi colegii care au ales să facă parte din S.R.R. provin de la cele trei facultăţi de inginerie din cadrul Universităţii "Valahia" din Târgovişte, şi anume: Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Ingineria Materialelor, Mecatronică şi Robotică, Facultatea de Ingineria Mediului şi Biotehnologii.

Scopul nostru este acela de a a avea o activitate internă didactico-ştiinţifică puternică a filialei, implicând, depotrivă cadre didactice, studenţi, dar şi angajaţi din mediul industrial al oraşului Târgovişte, precum şi al judeţului Dâmboviţa.

Misunea noastră declarată este de a încerca să obişnuim studenţii, cadrele didactice şi toţi eventualii doritori cu noţiunile domeniului ROBOTICII, AUTOMATICII, MECATRONICII SI INFORMATICII, urmând a stabili la Universitatea "Valahia" din Târgovişte o filială puternică şi o şcoală de roboţi recunoscută naţional şi internaţional.

Conducerea filialei este formată din:

Preşedinte filială - Conf. dr. ing. Paul Ciprian PATIC
Secretar filială - Şl. dr. ing. Ana-Maria SUDUC

Anul20062007200820092010201120122013201420152016
Număr membri41464965697052476767

Actualizat la: 1 august 2016; © 2008 SRR Filiala Tîrgovişte